Energitiltak

Tette åpninger

Trekk og kaldras kan oppstå i utette gjennomføringer. Eksempler er rundt vindu, ytterdør, rør og kabelgjennomføring.

Matriell til å utføre tiltak:

 • Fugemasse
 • Fugeskum
 • Bunnfyllingslist
 • Tetningslist

Isolering av eksisterende bygg

Varmetapet fra bolig kan reduseres ved å etterisolere. Nyere isolasjon har bedre varmeisolerende egenskaper enn isolasjon av eldre type.

Matriell:

 • Glassvatt
 • Steinull
 • Blåseisolering

Varmetap til kalde soner

Ved å redusere varmetap til kalde rom som kjeller, loft, uoppvarmet rom. Enkle tiltak kan være å holde dører lukket, etterisolere mellom varm og kald sone. Vurdere oppvarmingsløsninger i kaldt rom.

 • Etterisolere
 • Oppvarming

Ventilasjon

Ventilasjon sikrer tilstrekkelig luftmengde og luftkvalitet i bolig

I noen tilfeller kan det være energiøkonomisk og helsefremmede tiltak å ettermontere et balansert ventilasjonsanlegg.

En roterende varmeveksler overfører termisk energi fra oppvarmet luft til frisk tilluft. På den måten blir varmetap redusert til et minimum.

Ventilasjon systemer i boliger er:

 • Naturlig ventilasjon
 • Mekanisk avtrekksventilasjon
 • Balansert ventilasjon- Inkluderer varmegjenvinning

Balansert ventilasjonsaggregat fra Flexit

Roterende varmegjenvinner i et balansert ventilasjonsanlegg