Energitiltak

Tette åpninger

Trekk og kaldras kan oppstå i utette gjennomføringer. Eksempler er rundt vindu, ytterdør, rør og kabelgjennomføring.

Matriell til å utføre tiltak:

 • Fugemasse
 • Fugeskum
 • Bunnfyllingslist
 • Tetningslist

Isolering av eksisterende bygg

Varmetapet fra bolig kan reduseres ved å etterisolere. Isolasjon av ny teknologi, har bedre varmeisolerende egenskaper enn isolasjon av eldre type.

Matriell:

 • Glassvatt
 • Steinull
 • Blåseisolering

Eksempel på energibesparelse ved etterisolering

Bolig byggeår 1987 : 100 m2 med yttervegg (U-verdi 0,30)

Etterisolert etter dagens byggeforskrift: (U-verdi 0.18)

Utetemperatur: -7

Innetemperatur:+22

Varmetap yttervegg 100m2 etter byggeforskrift i 1987: 812w

Varmetap yttervegg 100m2 etter dagens byggeforskrift: 522w

Besparelse: 290 watt pr time

2 kr kw: 7 kr pr døgn

Energibesparelse i kr pr år: 2555,-

Eksempel på energibesparelse ved bytte av vindu

Lavenergivinduer gir mindre varmetap.

Eksempel på energibesparelse

Bolig byggeår 1987: 2 lags vindu (U-verdi 2,4)

Vindu etter dagens byggeforskrift: (U verdi 1,2)

Vindu areal 1,5m2

Utetemperatur -7c

Innetemperatur +22 c

Varmetap vindu montert i 1987: 104,4 watt pr time

Varmetap vindu etter dagens byggeforskrift: 52,2 watt pr time

Besparelse: 52,2 watt pr time

2 kr pr kw : 2,5 kr pr døgn ved å bytte vinduet

Energibesparelse i kr pr år: 915,-

Varmetap til kalde soner

Ved å redusere varmetap til kalde rom som kjeller, loft, uoppvarmet rom. Enkle tiltak kan være å holde dører lukket, etterisolere mellom varm og kald sone. Vurdere oppvarmingsløsninger i kaldt rom.

 • Etterisolere
 • Oppvarming

Ventilasjon

Avtrekks ventilasjon i bolig, forserer brukt oppvarmet luft. Ny frisk luft trekkes inn og krever energi til oppvarming for å oppnå ønsket komfort temperatur.

Ventilasjon systemer i boliger er:

 • Naturlig ventilasjon
 • Mekanisk avtrekksventilasjon
 • Balansert ventilasjon

Balansert ventilasjonsaggregat fra Flexit

Energiøkonomisk energitiltak er balansert ventilasjon, med roterende varmegjenvinner.

Roterende varmegjenvinner i et balansert ventilasjonsanlegg

Varmestyringssystem

Ta kontroll over energibruken ved hjelp av smarte styringssystem. Juster effekt topper når strømpris er høy.