Oppvarming

Bygg utgjør ca. 40 % av energibruken i Norge

Strømprisen spiller en viktig rolle for hvilke oppvarmingsløsninger vi velger

Energifleksible oppvarmingsløsninger gir deg som forbruker flere valg

Valg som kan påvirke ditt strømforbruk

Elektrisk oppvarming

Norge har hatt historiske lave strømpriser. Panelovner og varmekabler som varmeavgivere er vanlig i norske hjem.

Kraftmarkedet er i omstilling og krever fleksibilitet. Som forbruker vil fleksible oppvarmingsløsninger gi god energiøkonomisk gevinst. Smart varmestyring vil fordele last, og effekt forbruket bli redusert når strømprisen er høy.

Vannbåren varme

Vannbasert oppvarming kan kombineres med tappevann, gulvvarme, viftekonvektor eller radiator. Vann som energibærer gir fleksibilitet ved valg av energikilde. Varmepumpe løsninger i kombinasjon med vannbåren varme gir forbruker valgfrihet. Mindre støv, ved vannbåren varme har lave overflate temperatur og bidrar til allergivennlig innemiljø.

Energifleksibilitet og komfort er viktige elementer i valg av vannbåren oppvarming.