Om energitilstand.no

Innføring i energitiltak og energifleksible oppvarmingsløsninger i boliger. Enkelt forklart.